160 DEG. THERMOSTAT

$15.69

Part No. MIL16400

 

160 DEG. THERMOSTAT

160 DEGREE THERMOSTAT -

$15.69

Part No. MIL16405

 

160 DEGREE THERMOSTAT -

MAGNETIC DRAIN PLUG

$6.99

Part No. MIL17000

 

MAGNETIC DRAIN PLUG

SB/BB CHEVY OIL PUMP STU

$6.79

Part No. MIL17050

 

SB/BB CHEVY OIL PUMP STU

BBC OIL PUMP SUPPORT

$20.79

Part No. MIL17100

 

BBC OIL PUMP SUPPORT

SBC OIL PUMP SUPPORT

$20.79

Part No. MIL17150

 

SBC OIL PUMP SUPPORT

SBC OIL PUMP SUPPORT

$20.79

Part No. MIL17200

 

SBC OIL PUMP SUPPORT

OIL PUMP PICK-UP - SBC

$57.99

Part No. MIL18101

 

OIL PUMP PICK-UP - SBC

OIL PUMP PICK-UP - SBC /

$57.99

Part No. MIL18201

 

OIL PUMP PICK-UP - SBC /

OIL PUMP PICK-UP - BBC

$57.99

Part No. MIL18202

 

OIL PUMP PICK-UP - BBC